Biblija – ilustrovana

Priređivač:

Željko Perović

Pismo:

Ćirilica

Format:

225mm x 315mm

Obim:

816 str.

Povez:

šiveno, Tvrd

Napomena:

Kunstdruk, Štampa u punom koloru

167,20 KM209,00 KM Sa PDV-om (-20%)

Na stanju

Na stanju

Compare
Podeli preko:

Biblija – ilustrovana

Sveto Pismo – Stari i Novi Zavet

Biblija – ilustrovana

Stari Zavet po prevodu Đure Daničića (sa Psaltirom pravilno numerisanim i podeljenim na katizme)

Novi Zavet po prevodu Vuka Karadžića (sa ispravkama svetog vladike Nikolaja Velimirovića, vladike Vasilije Kostića i drugih Crkvenih velikodostojnika)

Stari i Novi zavet, u prevodu Đure Daničića i Vuka Karadžića, pripremio je i uredio Željko Perović, obogativši knjigu ilustracijama u punom koloru, prikladnim fotografijama, reprodukcijama slika i pravoslavnim ikonama, od kojih se mnoge retko mogu videti, a imaju izuzetnu umetničku vrednost. Sve slike i ilustracije propraćene su objašnjenjima i komentarima, koji pripadaju Svetim Ocima, što daje poseban značaj i autentično pravoslavno obeležje ovom izdanju.

O Svetom Pismu:

„Hrana telesna je za telo, a hrana duhovna za dušu. Telo se mora hraniti da bi trajalo, duša se mora hraniti da bi živela. Telu se daje hrana nebeska, jer je duša sa neba. Reč Božija jeste glavna i osnovna hrana duše čovečije. Što je hleb za telo, to je reč Božija za dušu. Nikakva hrana ne može zameniti telu hleb, i nikakva reč ne može zameniti duši reč Božiju.” – Sveti vladika Nikolaj

„Jesi li tužan, u Svetom Pismu ćeš naći utehu; jesi li žalostan – radost; jesi li gnevan – ukroćenje; jesi li sladostrasan – celomudrije; jesi li nemudar – mudrost; jesi li rđav – dobrotu; jesi li zločinac – milost i pravdu; jesi li čovekomrzac – ljubav.”

„U njemu ćeš naći lek za sve svoje poroke i mane, i hranu za sve svoje vrline i podvige. Jesi li dobar, Sveto Pismo će te naučiti da postaneš bolji i najbolji; jesi li osetljiv, ono će te naučiti anđelskoj nežnosti; jesi li pametan, ono će te naučiti mudrosti. Voliš li lepotu i muziku stila i reči, nema je lepše, ni dirljivije, no što je ima u Jova, i Isaije, i Solomona, i Davida i Jovana Bogoslova i Apostola Pavla… Tu se muzika, anđelska muzika večne istine Božje obukla u reči ljudske.” – Prepodobni Justin Ćelijski

Biblija – ilustrovana

Molitva pre čitanja Svetog Pisma

Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim Ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima. Gospode Bože, Spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivaj od mene zapovesti Svoje, jer i ja propadam u tami neznanja zakona Tvoga: nego otvori oči uma moga da bih razumeo čudesa učenja Tvoga, i kaži mi nepoznanosti i tajne mudrosti Tvoje.

U Tebe se uzdam, Bože moj, da Ti svetlošću znanja Svoga prosvetiš um moj i razum, da bih ne samo čitao napisano nego ga i vršio. Molim Ti se, i sa suzama pripadajući vapijem Ti: Gospode prosveti me, nauči me, urazumi me, da svetu reč Tvoju, i žitija Svetaca Tvojih čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvećenje, na osvećenje i spasenje duše moje, i na nasleđe večnog života. Amin.

Molitva posle čitanja Svetog Pisma

Zahvaljujem Ti, Gospode, na ovome što sam saznao i molim Te, ja tvoj grešni, nedostojni i nepotrebni sluga, sačuvaj me i blagoslovi u toku dana kao i moju porodicu, zemlju i ceo svet. Reč Božija je celiv večnosti. Blaženi su oni koji slušaju. Bog govori, a ja slušam. Tako se preko reči sjedinjujem s Njim. Slušam srcem. Jer i reči Svetoga Pisma dolaze iz Božijeg srca. Slava i hvala Bogu na svemu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Iz sadržaja knjige Biblija – ilustrovana:

Uvod

 • Sveti Justin Ćelijski – Zašto i kako treba čitati Sveto Pismo?
 • Molitva pre čitanja Svetog Pisma
 • Molitva nakon čitanja Svetog Pisma

Sveto pismo Starog Zaveta

 • Prva knjiga Mojsijeva koja se zove Postanje
 • Druga knjiga Mojsijeva koja se zove Izlazak
 • Treća knjiga Mojsijeva koja se zove Levitska
 • Četvrta knjiga Mojsijeva koja se zove Brojevi
 • Peta knjiga Mojsijeva koja se zove Zakoni ponovljeni
 • Knjiga Isusa Navina
 • Knjiga o Sudijama
 • Prva knjiga Samuilova koja se zove i Prva knjiga o Carevima
 • Druga knjiga Samuilova koja se zove i Druga knjiga o Carevima
 • Prva knjiga o Carevima koja se zove i Treća knjiga o Carevima
 • Druga knjiga o Carevima koja se zove i Četvrta knjiga o Carevima
 • Prva knjiga Dnevnika
 • Druga knjiga Dnevnika
 • Knjiga Jezdrina
 • Knjiga Nemijina
 • Knjiga o Jovu
 • Psalmi
 • Priče Solomonove
 • Knjiga Propovednikova
 • Pesma nad pesmama
 • Knjiga proroka Isaije
 • Knjiga proroka Jeremije
 • Plač Jeremijin
 • Knjiga proroka Jezekilja
 • Knjiga proroka Danila
 • Knjiga proroka Osije
 • Knjiga proroka Joila
 • Knjiga proroka Amosa
 • Knjiga proroka Avdije
 • Knjiga proroka Jone
 • Knjiga proroka Miheja
 • Knjiga proroka Nauma
 • Knjiga proroka Avakuma
 • Knjiga proroka Sofonije
 • Knjiga proroka Ageja
 • Knjiga proroka Zaharije
 • Knjiga proroka Malahije

Sveto pismo novog Zaveta

 • Sveto Jevanđelje po Mateju
 • Sveto Jevanđelje po Marku
 • Sveto Jevanđelje po Luki
 • Sveto Jevanđelje po Jovanu
 • Dela apostolska
 • Poslanica svetog apostola Pavla Rimljanima
 • Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima
 • Druga poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima
 • Poslanica svetog apostola Pavla Galatima
 • Poslanica svetog apostola Pavla Efescima
 • Poslanica svetog apostola Pavla Filipljanima
 • Poslanica svetog apostola Pavla Kološanima
 • Prva poslanica svetog apostola Pavla Solunjanima
 • Druga poslanica svetog apostola Pavla Solunjanima
 • Prva poslanica svetog apostola Pavla Timoteju
 • Druga poslanica svetog apostola Pavla Timoteju
 • Poslanica svetog apostola Pavla Titu
 • Poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima
 • Saborna poslanica svetog apostola Jakova
 • Prva saborna poslanica svetog apostola Petra
 • Druga saborna poslanica svetog apostola Petra
 • Prva saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova
 • Druga saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova
 • Treća saborna poslanica svetog apostola Jovana Bogoslova
 • Saborna poslanica svetog apostola Jude (Jakovljeva)
 • Otkrivenje svetog Jovana Bogoslova pogovor
 • Sadržaj / Blagodarnost / Reč o komentarima

Na pratećem disku:

Psalmi Davidovi i Sveta Nebeska Liturgija svetog vladike Nikolaja u izvođenju protojereja-stavrofora Vojislava Bilbije

 • 1. Hilandarsko klepalo
 • 2. Molitva Sv. Trojici
 • 3. Psalam 4
 • 4. Psalam 10
 • 5. Psalam 11
 • 6. Psalam 12
 • 7. Psalam 16
 • 8. Psalam 18
 • 9. Psalam 20
 • 10. Psalam 83
 • 11. Psalam 103
 • 12. Sveta Nebeska Liturgija svetog vladike Nikolaj

Meni

Biblija - ilustrovana

Biblija - ilustrovana

167,20 KM209,00 KM Sa PDV-om (-20%)

Dodaj u korpu